ข้อมูลโรงเรียน วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง วหป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATHAUYPONG SCHOOL

79/9
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 Tel. 038-681558

เบอร์โทรศัพท์ : 038-681558

เบอร์แฟ็ก : 038-691894

เว็บไซต์ : https://wathauypong.ac.th/

เกี่ยวกับวัดห้วยโป่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดห้วยโป่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 1 3
ข้าราชการครู 19 51 70
พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 3 4 7
ครูอัตราจ้าง 2 12 14
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 26 71 97

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 74 65 139 4
ป.2 66 57 123 4
ป.3 85 59 144 4
ป.4 78 83 161 4
ป.5 79 72 151 4
ป.6 84 72 156 4
ม.1 80 86 166 4
ม.2 77 65 142 4
ม.3 80 83 163 4
อ.2 76 57 133 5
อ.3 88 53 141 5
รวม 867 752 1619 46