ข้อมูลโรงเรียน วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง วหป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATHAUYPONG SCHOOL

79/9
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 Tel. 038-681558

เบอร์โทรศัพท์ : 038-681558

เบอร์แฟ็ก : 038-691894

เว็บไซต์ : https://wathauypong.ac.th/

เกี่ยวกับวัดห้วยโป่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดห้วยโป่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 1 3
ข้าราชการครู 16 46 62
พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 4 6
ครูอัตราจ้าง 4 7 11
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 24 61 85

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 95 55 150 4
ป.2 77 67 144 4
ป.3 71 60 131 4
ป.4 87 61 148 4
ป.5 76 89 165 4
ป.6 81 81 162 4
ม.1 91 71 162 4
ม.2 65 74 139 4
ม.3 78 66 144 4
อ.2 52 66 118 5
อ.3 75 59 134 5
รวม 848 749 1597 46