โครงการ/กิจกรรม โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนงานเกษตร

โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนงานเกษตร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 10 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 19:53:45
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนงานเกษตร
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 26/02/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศิวพร สีหาแสน

รูปภาพกิจกรรม