โครงการ/กิจกรรม รายงานโครงการศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา2563

รายงานโครงการศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:23:20
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานโครงการศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ :
25/09/2020 - 25/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติยากร วรรณทอง

รูปภาพกิจกรรม