โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมดนตรีสากล

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมดนตรีสากล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 15:46:49
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมดนตรีสากล
หน่วยงาน :
กลุ่มสาระศิลปะ
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง

รูปภาพกิจกรรม