โครงการ/กิจกรรม โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2563

โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 31 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 16:00:55
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 01/05/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศยามล หงษ์ศิลา

รูปภาพกิจกรรม