โครงการ/กิจกรรม โครงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียปีการศึกษา 2563

โครงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 1 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 18:43:39
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/02/2021 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศยามล หงษ์ศิลา

รูปภาพกิจกรรม