โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 17:24:27
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวมานิตา สุรชาติ

รูปภาพกิจกรรม