โครงการ/กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 09:05:09
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
สถานที่ :
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ :
20/08/2020 - 21/08/2020
รายละเอียด :

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ไชยริน

รูปภาพกิจกรรม