โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้เครื่องศิลาภรณ์และเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2564

พัฒนาการเรียนรู้เครื่องศิลาภรณ์และเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 14:18:10
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
พัฒนาการเรียนรู้เครื่องศิลาภรณ์และเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
17/05/2021 - 31/03/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายประภาส เมฆลอย

รูปภาพกิจกรรม