โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสารสนเทศโรงเรียนวัดห้วยโป่ง

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสารสนเทศโรงเรียนวัดห้วยโป่ง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 21:08:25
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสารสนเทศโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
13/09/2020 - 13/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล

รูปภาพกิจกรรม