โครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายวิช่าการเด็กปฐมวัย

โครงการค่ายวิช่าการเด็กปฐมวัย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 1 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 17:35:00
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการค่ายวิช่าการเด็กปฐมวัย
หน่วยงาน :
ฝ่ายปฐมวัย
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางชญานิศา เชื้อบุญมา

รูปภาพกิจกรรม