โครงการ/กิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 20:04:57
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
14/09/2020 - 09/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนารี ทองเรือง

รูปภาพกิจกรรม