โครงการ/กิจกรรม โครงการเช่าคอมพิวเตอร์

โครงการเช่าคอมพิวเตอร์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 1 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 16:25:25
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :
สพฐ.
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา

รูปภาพกิจกรรม