โครงการ/กิจกรรม โครงการยกย่องครูผู้ไม่มีวันลา ปีการศึกษา 2564

โครงการยกย่องครูผู้ไม่มีวันลา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 14:55:44
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการยกย่องครูผู้ไม่มีวันลา ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
ฝ่ายงานบริหารบุคคล
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/04/2021 - 31/03/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางจิรวรรณ ปัญจลักษณ์

รูปภาพกิจกรรม