โครงการ/กิจกรรม วันสำคัญ "วันเเม่แห่งชาติ" ปีการศึกษา 2563

วันสำคัญ "วันเเม่แห่งชาติ" ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 15:35:52
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วันสำคัญ "วันเเม่แห่งชาติ" ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายสัญญา บัวฮองแสง

รูปภาพกิจกรรม