โครงการ/กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 20:09:54
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
12/08/2020 - 12/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล

รูปภาพกิจกรรม