โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 13:18:01
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
04/10/2021 - 25/03/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายธนากร สุปิน

รูปภาพกิจกรรม