โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประจำปี 2564

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประจำปี 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 5 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 13:17:39
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประจำปี 2564
หน่วยงาน :
งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ :
17/05/2021 - 31/03/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์

รูปภาพกิจกรรม