โครงการ/กิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 9 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 17:17:19
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร
หน่วยงาน :
งานบริหารวิชาการ
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
31/03/2021 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางแก้วใจ ศรีสาวแห่

รูปภาพกิจกรรม