โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้อกระดาษโรเนียวกระดาษไขหมึกพิมพ์ปีการศึกษา 2564

โครงการจัดซื้อกระดาษโรเนียวกระดาษไขหมึกพิมพ์ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 10:52:20
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการจัดซื้อกระดาษโรเนียวกระดาษไขหมึกพิมพ์ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ :
17/05/2021 - 31/03/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวรตาภัสร งามนุช

รูปภาพกิจกรรม