โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:32:13
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
04/12/2020 - 04/12/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายประภาส เมฆลอย

รูปภาพกิจกรรม