โครงการ/กิจกรรม จัดสรรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จัดสรรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:57:24
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
จัดสรรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
หน่วยงาน :
งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/06/2020 - 31/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวมานิตา สุรชาติ

รูปภาพกิจกรรม