โครงการ/กิจกรรม โครงการชุมนุมสร้างสรรค์

โครงการชุมนุมสร้างสรรค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:33:56
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการชุมนุมสร้างสรรค์
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 09/04/2021
รายละเอียด :

รายงานโครงการชุมนุมสร้างสรรค์

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ไชยริน

รูปภาพกิจกรรม