โครงการ/กิจกรรม ระบบสารสนเทศบัตรประจำตัวนักเรียน School master ปีการศึกษา 2564

ระบบสารสนเทศบัตรประจำตัวนักเรียน School master ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 5 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 11:54:03
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ระบบสารสนเทศบัตรประจำตัวนักเรียน School master ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
16/05/2021 - 31/03/2022
รายละเอียด :

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยระบบสารสนเทศจะต้องตอบสนองแสดงผลสรุป สถิติข้อมูล

2. เพื่อเชื่อมโยงการบริการและเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

3. เพื่อครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้านของการบริหารโรงเรียน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสุกันยา ตรีตุนา

รูปภาพกิจกรรม