โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 12 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 11:02:55
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ :
01/06/2021 - 31/03/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน

รูปภาพกิจกรรม