โครงการ/กิจกรรม โครงการเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรม ประกวดสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน

โครงการเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรม ประกวดสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 16:53:45
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรม ประกวดสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
ห้องประชุมวิชาการ
ระหว่างวันที่ :
18/01/2021 - 20/01/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศยามล สอนร่ำ

รูปภาพกิจกรรม