โครงการ/กิจกรรม รายงานโครงการอบรม ว21/2560

รายงานโครงการอบรม ว21/2560

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 11:12:30
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานโครงการอบรม ว21/2560
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
ห้องประชุม โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
12/08/2020 - 12/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติยากร วรรณทอง

รูปภาพกิจกรรม