โครงการ/กิจกรรม โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้างสู่ครูมืออาชีพ

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้างสู่ครูมืออาชีพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 9 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 17:10:11
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้างสู่ครูมืออาชีพ
หน่วยงาน :
งานบริหารบุคคล
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
06/04/2021 - 06/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวฟาเตมา คานสกุล

รูปภาพกิจกรรม