โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้อกระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึกพิมพ์

โครงการจัดซื้อกระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึกพิมพ์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 15:56:22
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการจัดซื้อกระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึกพิมพ์
หน่วยงาน :
งานบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 09/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวรตาภัสร งามนุช

รูปภาพกิจกรรม