โครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ปีการศึกษา 2563

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 15:33:51
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายประภาส เมฆลอย

รูปภาพกิจกรรม