โครงการ/กิจกรรม โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันคริสต์มาส

โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันคริสต์มาส

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 26 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 07:32:26
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันคริสต์มาส
หน่วยงาน :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
01/11/2020 - 25/12/2020
รายละเอียด :

      โครงการวันสำคัญกิจกรรมวันคริสต์มาส จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นกิจกรรมสากลที่ทั่วโลกถือปฏิบัติ โดยดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ผลการดำเนินงานช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง ในการแสดงความกล้าในทางที่ถูกต้อง เพราะความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสคือการให้ ดังที่องค์พระเยซูคริสตเจ้าได้ประสูติมาเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปมนุษยชาติตามหลักความเชื่อของคริสตศาสนา "เพราะการให้สุขใจมากกว่าการรับ"

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล

รูปภาพกิจกรรม