โครงการ/กิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:44:50
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ
หน่วยงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
ระหว่างวันที่ :
03/08/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวธนาวดี พะไตรยะ

รูปภาพกิจกรรม