ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนวัดห้วยโป่ง

79/9

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 Tel. 038-681558

whp.rayong1@gmail.com

79/9

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00